(1)
Wojtkowski Łukasz. Wizerunek Górnego Śląska I Ślązaków W Kategoriach Rozwoju Gospodarczego I Pracowitości a Postawy Polityczne Polaków. PolPre 2013.