(1)
Turska-KawaA. Czynnik Gospodarczy Jako Predyktor ZachowaƄ Wyborczych. PolPre 2015.