(1)
KarnowskaD. Wpływ Kompetencji Obywatelskich Na Poziom Konsolidacji Demokracji W Polsce. PolPre 2012.