(1)
GodlewskiT. Identyfikacje Ideologiczne Społeczeństwa Polskiego. PolPre 2012.