(1)
AlberskiR. Wybrane Czynniki Wpływające Na Decyzje Wyborców W Elekcji Parlamentarnej W 2011 Roku. PolPre 2012.