(1)
PilchI. WartoĊ›ci Podstawowe a Preferencje Ideologiczne I Decyzje Wyborcze W Wyborach Do Sejmu 2011. PolPre 2012.