(1)
Turska-KawaA. Poczucie Alienacji Jako Zmienna Różnicująca Zachowania Wyborcze Obywateli W Wyborach Do Sejmu 2011 Roku. PolPre 2012.