(1)
WojtasikW. Sukces Ruchu Palikota W świetle Czynników Możliwego Sukcesu Politycznego (Political Opportunity Structure). PolPre 2012.