(1)
PeszyƄskiW. Personalizacja Politycznych Preferencji. PolPre 2012.