(1)
Tybuchowska-HartiƄskaK. Partycypacja Obywatelska Na Poziomie Lokalnym. PolPre 2012.