(1)
Tomczak Łukasz. Problem Legalizacji Związków Partnerskich Osób Tej Samej Płci W Kampanii Wyborczej 2011 Roku. PolPre 2012.