(1)
LiszkowskaJ. Determinanty Poparcia Społecznego Dla Polskiego Członkostwa W Unii Europejskiej I Wprowadzenia W Polsce Euro a Znaczenie Kampanii Informacyjnej Dotyczącej Wspólnej Waluty. PolPre 2012.