Turska-KawaA., & WojtasikW. (2010). Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badaƄ empirycznych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4129