Turska-KawaA. (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowaƄ wyborczych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4134