MarzecM. (2010). Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Kościoła w życiu publicznym. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4141