PilchI. (2011). Makiawelizm jako osobowościowy predyktor zachowań wyborczych. Political Preferences, (2). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4152