Musiał-KargM. (2013). Opinie polskich wyborców na temat integracji europejskiej i wprowadzenia waluty euro w kontekście kryzysu finansowego w Europie i na świecie. Political Preferences, (5). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4217