Turska-KawaA. (2015). Czynnik gospodarczy jako predyktor zachowaƄ wyborczych. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4274