AlberskiR. (2012). Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku. Political Preferences, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4323