MarmolaM., & OlszaneckaA. (2012). Partycypacja polityczna kobiet a wprowadzanie ustawowych kwot wyborczych. Political Preferences, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4329