Tomczak Łukasz. (2012). Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku. Political Preferences, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4332