Turska-KawaA.; WojtasikW. Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badaƄ empirycznych. Political Preferences, n. 1, 1 jan. 2010.