PilchI. Makiawelizm jako osobowościowy predyktor zachowań wyborczych. Political Preferences, n. 2, 1 jan. 2011.