Musiał-KargM. Opinie polskich wyborców na temat integracji europejskiej i wprowadzenia waluty euro w kontekście kryzysu finansowego w Europie i na świecie. Political Preferences, n. 5, 1 mar. 2013.