AlberskiR. Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku. Political Preferences, n. 3, 1 jan. 2012.