MarmolaM.; OlszaneckaA. Partycypacja polityczna kobiet a wprowadzanie ustawowych kwot wyborczych. Political Preferences, n. 3, 1 jan. 2012.