Tybuchowska-HartiƄskaK. Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym. Political Preferences, n. 3, 1 jan. 2012.