Tomczak Łukasz. Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku. Political Preferences, n. 3, 1 jan. 2012.