Pilch, Irena. 2011. “Makiawelizm Jako Osobowościowy Predyktor Zachowań Wyborczych”. Political Preferences, no. 2 (January). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4152.