Turska-KawaAgnieszka. 2015. “Czynnik Gospodarczy Jako Predyktor Zachowań Wyborczych”. Political Preferences, no. 10 (January). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4274.