Marmola, Maciej, and Agata Olszanecka. 2012. “Partycypacja Polityczna Kobiet a Wprowadzanie Ustawowych Kwot Wyborczych”. Political Preferences, no. 3 (January). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4329.