MarzecM. (2010) “Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Kościoła w życiu publicznym”, Political Preferences, (1). Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4141 (Accessed: 14April2021).