[1]
Turska-KawaA., “Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych”, PolPre, no. 1, Jan. 2010.