[1]
WojtasikW., “Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych”, PolPre, no. 1, Jan. 2010.