[1]
WolnickiJ., “Polacy wobec jednomandatowych okręgów wyborczych”, PolPre, no. 1, Jan. 2010.