[1]
MarzecM., “Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Kościoła w życiu publicznym”, PolPre, no. 1, Jan. 2010.