[1]
Preferencje PolityczneR., “Spis tabel, wykresów, rysunków”, PolPre, no. 1, Jan. 2010.