[1]
PilchI., “Makiawelizm jako osobowościowy predyktor zachowań wyborczych”, PolPre, no. 2, Jan. 2011.