[1]
Turska-KawaA., “Czynnik gospodarczy jako predyktor zachowań wyborczych”, PolPre, no. 10, Jan. 2015.