[1]
AlberskiR., “Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku”, PolPre, no. 3, Jan. 2012.