[1]
Turska-KawaA., “Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w wyborach do sejmu 2011 roku”, PolPre, no. 3, Jan. 2012.