[1]
WojtasikW., “Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure)”, PolPre, no. 3, Jan. 2012.