[1]
MarmolaM. and OlszaneckaA., “Partycypacja polityczna kobiet a wprowadzanie ustawowych kwot wyborczych”, PolPre, no. 3, Jan. 2012.