[1]
Tybuchowska-HartińskaK., “Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym”, PolPre, no. 3, Jan. 2012.