Turska-KawaA. “Czynnik Gospodarczy Jako Predyktor Zachowań Wyborczych”. Political Preferences, no. 10, Jan. 2015, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4274.