AlberskiR. “Wybrane Czynniki Wpływające Na Decyzje Wyborców W Elekcji Parlamentarnej W 2011 Roku”. Political Preferences, no. 3, Jan. 2012, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4323.