MarmolaM., and OlszaneckaA. “Partycypacja Polityczna Kobiet a Wprowadzanie Ustawowych Kwot Wyborczych”. Political Preferences, no. 3, Jan. 2012, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4329.