Marmola, Maciej, and Agata Olszanecka. “Partycypacja Polityczna Kobiet a Wprowadzanie Ustawowych Kwot Wyborczych”. Political Preferences, no. 3 (January 1, 2012). Accessed May 16, 2021. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4329.