Zaproszenie do publikacji - Call for papers 2022

2021-05-28

Zachęcamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2023.

Termin nadsyłania tekstów:

nr 1 (31) 2023 – termin nadsyłania gotowych tekstów: 30 października 2022;

nr 2 (32) 2023 – termin nadsyłania gotowych tekstów: 30 kwietnia 2023.

 

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/about/submissions oraz
http://www.postscriptum.us.edu.pl/pl/informacje-dla-recenzentow-i-autorow/ .