[1]
Opacka-WalasekD., BąkM. i NęckaA. 2020. Doktorat nie powinien być 
rozszerzonym w rozmiarach magisterium. Postscriptum Polonistyczne. 9, 1 (grudz. 2020), 131-139.